post

Близо 40 туроператори, собственици на хотели и ресторанти в Добричка област и румънския окръг Констанца, обединени в трансгранична екомрежа, ще въвеждат “зелени” практики в туристическия бранш. Инициативата е част от проект за устойчиво управление и опазване на околната среда, съобщи economynews.

Партньори в проекта, почерпил ресурс от 456 000 евро по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България:2007-2013 година, са търговско-промишлената палата в Добрич и неправителствената организация “Маре Нострум”. Екомрежата в трансграничния регион вече разполага с учебна програма за пестеливо използване на природните ресурси и заменянето им с алтернативни в туристическите обекти.

Разпространява се и наръчник на български, румънски и английски език за обучение на експерти по европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда – EMAS.

“Зеленият” уебсайт на проекта също насърчава предприемачите в туризма да намалят потреблението на електричество, вода, енергия за отопление, силни химикали за почистване. В рамките на проекта е подготвен и доклад за състоянието на околната среда и натискът, който оказва туристическата индустрия в региона.

Чрез трансграничната екомрежа на следващ етап ще бъде направен одит на десетина малки и средни предприятия в сектора, за да могат да кандидатстват за получаване на екомаркировка на Европейския съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *