post

Повече от една трета от българското население декларира своето желание да закупи жилище през следващите две години, близо 75% от тях смятат да финансират тази своя инвестиция чрез ипотечен кредит, а предпочитания срок за погасяване на това задължение е между 10 и 15 години.

Това са част от резултатите, получени от представително проучване на Societe Generale Експресбанк за обществените нагласи спрямо пазара на недвижими имоти и ипотечните кредити, проведено в началото на есента, пише Profit.bg.

В проучването са участвали над 1 000 респондента от столицата и големите областни градове в страната, в активна възраст между 25 и 55 години. Проучването показва, че приблизително 60% от участниците, които понастоящем не са собственици на жилище планират да закупят свое в близките 2 години.

От друга страна, 35% от притежателите на имот в момента планират закупуването на второ жилище.

Най-голям процент от респондентите в проучването, които все още не са собственици, посочват, че биха искали да закупят тристаен апартамент. Тези, които вече притежават недвижим имот, предпочитат да инвестират в двустайно жилище. 73% от тях посочват най-желана локация града, в който живеят. Респондентите от по-малките градове и тези, които живеят под наем, по-често заявяват предпочитание да се преместят в по-голям областен град. Какво смятаме за цените на пазара? 23% от интервюираните намират цените в столицата за разумни, докато процентът в другите областни градове варира от 19 до 22%. В населените места с жители до 100 000 души удовлетворението от текущите пазарни цени е 49%.

Близо 37% от желаещите да закупят втори имот са склонни да инвестират сума до 50 000 евро. Съответно, за тази група предпочитаният размер кредит е в размер до 20 000 евро. 23% от търсещите първо жилище са готови да инвестират от 50 000 до 70 000 евро, като изразяват готовност да търсят финансиране в порядъка от 20 000 до 50 000 евро. 60% от жителите на столицата имат готовност да теглят жилищен кредит, докато процентът за жителите на останалите областни градове е около 40%.

От банката коментираха, че най-предпочитаният срок за жилищен кредит е намалял на 10-15 години, за разлика от предходни години, когато най-често избирания срок е бил 20 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *