post

Възстановяване на средствата за фирмите в най-кратък период и окончателно решаване на проблема с междуфирмената задлъжнялост е приоритет на правителството в икономическата област. Това заяви пред участниците в 15-ото издание на Българския икономически форум премиерът Пламен Оршарски, цитиран от infostock. По думите му след няколко месеца бизнесът ще усети спад на административната тежест.

В изказването си Пламен Орешарски посочи, че инвестициите не са били приоритет през последните 5 години, за разлика от говоренето за рецесии и криза. Според премиера, правителството трябва да акцентира върху засилване на инвестиционната активност и стабилизиране на икономиката.

„Работим за възстановяване на по-високо ниво на макроикономическата и фискалната стабилност. Предвиждаме сериозни мерки за пресичане на контрабандните канали и за преследване отклоняването от плащане на ДДС, преди всичко на вътрешнообщностните доставки. Вече частично е преодоляно забавянето при възстановяване на ДДС, като още в следващите няколко месеца ще възстановим напълно регулярното връщане на дължимото ДДС от държавата. Ще намалим неразплатените задължения от страна на министерски и централни ведомства към изпълнени вече договори от страна на бизнеса”, обясни министър-председателят.

Той каза още, че се полагат усилия за това да се изпълнят всички препоръки на ЕК, свързани с правоохранителната и правосъдната система в отговор на въпрос за политическата стабилност и върховенството на закона като фактори за растеж.

„Макар че ще се стремим към това, има фактори, които не зависят от кабинета, например резултатите от избори, така че трудно ще повлияем на тези фактори. В политически аспект се опитваме да водим политика на обществен интегритет, а не на разделение, което беше характеристика в предишни мандати”, каза в заключение премиерът.

Тазгодишният форум е под надслов “Да поговорим за генераторите на икономически растеж”. Дискусия между бизнеса и правителството, посветена на факторите за икономически растеж, е предвидена в рамките на първата кръгла маса на форума. Втората дискусия е с фокус върху привличането на чуждестранни инвестиции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *