post

Системата ECALL в България ще заработи пилотно от януари 2015 г., съобщава Фокус, позовавайки се на информация от Дирекция „национална система 112” – МВР. Международна конференция, на която бяха представени резултатите от изпълнението на общоевропейската система за аварийно обслужване в превозното средство – ECALL, в рамките на проекта за Heero, се проведе в Букурещ от 21 до 22 ноември. Събитието е под егидата на Европейската комисия.

Системата ECALL в превозното средство в случай на катастрофа осигурява автоматично набиране на европейския номер за спешни повиквания 112 и предава информация за местоположението и техническите данни на автомобила. Това позволява бърза намеса на службите за спешно реагиране дори и в случаи, при които пътниците не са в състояние да говорят. Освен това, системата позволява и ръчно набиране от превозното средство. Услугата ECALL е безплатна и ще бъде задължителна в Европейския съюз от 1 октомври 2015 г.

Дискутирани теми бяха прилагането на системата ECALL в пилотните проекти, европейските стандарти, оперативната съвместимост между оборудването на системата ECALL и инсталирането й в превозните средства, различните аварийни повиквания и др.

„Въпреки че всички нови пътнически автомобили и леки търговски превозни средства (категории M1 и N1) ще бъдат оборудвани със системата ECALL от 2015 г., нейното развитие не трябва да спира на това ниво“, призова по време на конференцията главният мениджър и координатор на проекта Анди Рук.

„ECALL трябва постоянно да се адаптира към новите технологии и към нуждите на населението, за да се спаси човешки живот, като същевременно се запазва поверителността и защитата на личните данни. Изпълнението и функционирането на хармонизирана в целия ЕС ECALL ще допринесе за спасяването на живота на стотици хора, както и за намаляване на нараняванията и травмите, причинени от пътнотранспортни произшествия“.

В конференцията участваха повече от 200 делегати от службите за спешно реагиране, индустрията, мобилни оператори, органи по стандартизация и други от над 40 страни в Европа, Северна Америка и Азия, представители от Европейския парламент и Европейската комисия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *