post

България получи зелена светлина от Европейската комисия (ЕК) за проекта за развитие на високоскоростен широколентов интернет достъп от следващо поколение, съобщават от Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС), която е и бенефициент по проекта.

Общата стойност на проекта е в размер на 39,1 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Основната цел на проекта е развитие на електронното управление и предлагане на широколентови услуги от следващо поколение за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на страната. Високоскоростен интернет достъп от следващо поколение ще бъде изграден в 29 общински центрове и 24 малки населени места, с обща дължина около 860 км.

Избраните населени места по проекта са с обща територия от 7 919 кв. км. или 7% от територията на страната. В тях живеят 277 765 души. Това е 8 на сто от населението, живеещо извън областните градове и столицата или 4 на сто от населението на България, пише в съобщението.

ИА ЕСМИС получи официалното уведомление от ЕК за по-малко от 10 месеца, каза изпълнителният директор Красимир Симонски и ръководител на проекта, цитиран от БТА. Той обясни, че в процеса на нотификация, въпросите от Главна дирекция “Конкурентоспособност” на ЕК са били свързани с предоставяне на допълнително уточняваща информация. Според Симонски, оттук нататък основната роля при изпълнението на проекта е на бизнеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *