post

Бизнес комплексът Sofia Airport Center (SAC) получи златен сертификат LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) за първата си изцяло офис сграда А2, съобщиха от компанията, управляваща комплекса. Това е втората най-висока възможна оценка според международно признатата система за оценяване и тя се дава от Американския съвет за устойчиво строителство, след щателно отчитане на различни показатели на сградата. Такъв сертификат притежават само още два проекта в Югоизточна Европа. В България Sofia Airport Center е единственият бизнес комплекс, притежател на златен LEED сертификат.

„Подобно високо ниво на сертифициране е много рядко достижимо в Европа” , отбелязва Алан Д. Леви, президент на Tishman International. Той подчерта, че Sofia Airport Center е единственият бизнес комплекс в България със златен LEED сертификат и е сред няколкото подобни в Централна и Източна Европа, чиито показатели са били достатъчно добри, за да достигнат това ниво. „Офис сграда А2 е планирана и изградена, за да удовлетвори изискванията, необходими за LEED сертификация, още от самото стартиране на проекта. Ние сме изключително доволни, че след като се справихме дори по-добре от планираното, получихме по-високо ниво на сертификация, отколкото първоначално очаквахме” допълни Алън Д. Леви.

Сертифицирането по LEED се базира на детайлна оценка на цялостното представяне  на сградата и устойчивостта й, включително стратегиите и политиките, използвани при планирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката й. Сред редицата отчетени фактори са водната и енергийна ефективност, материалите и суровините, използвани при изграждането, постигнатия в сградите микроклимат, процеса на създаване и унищожаване на отпадъците и др. Оценявани са също така и аспекти като това колко добре се вписва проекта в местната обкръжаваща среда и как информацията за сградата достига до наемателите и служителите в нея.

Tishman International е пионер в развитието на зелени технологии в Източна Европа. В сътрудничество с CleanTech, българска организация, отдадена на насърчаване на устойчивото развитие, тя работи активно за позиционирането на България като източно-европейски лидер в бизнес политиката на устойчиво развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *