post

Три високоприоритетни проекти ще получат финансиране по МФ “Козлодуй”. Това стана възможно, след като днес бяха подписани споразуменията за получаване на безвъзмездна помощ.

Средствата са за повишаване на ефективността на работата в “Мини Марица-изток” ЕАД, модернизация на Централното диспечерско управление на ЕСО ЕАД и за осигуряване на инвестиционен грант за Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, предаде БТА.

Предвидената сума за три нови багера за “Мини Марица-изток” е 15 млн. евро, за софтуер за ЕСО – 4,1 млн. евро, а за проекти за енергийна ефективност в публичния сектор с бенефициент Фондът за енергийна ефективност – 5 млн. евро. В края на миналата година беше одобрено и подписаното споразумение за безвъзмездна помощ за насърчаване на битовата газификация, като за целта сумата от фонда е 10,5 млн. евро. До момента по линия на фонда са сключени споразумения за безвъзмездна помощ на стойност 811,268 млн. евро.

Фондът е създаден през 2001 г. за управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕС за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блоковете “1”-“4” на АЕЦ “Козлодуй”. Тези проекти са важни не само за българската енергетика, но и за българската икономика, каза на церемонията министър Стойнев. Проектите ще окажат и пряк ефект върху модернизацията на ключови енергийни дружество, ще доведат до спестяване на енергия от около 240 000 мегаватчаса годишно и намаляване емисиите на въглероден диоксид – приблизително с 96 000 тона годишно. Последната модернизация в “Мини Марица-изток” е била през 1992 г., отбеляза министърът. С новите багери ще се модернизира производството, ще се намалят значително инцидентите в дружеството, допълни той. Министърът отбеляза, че България закъснява с прилагането на мерките за енергийна ефективност, но изрази увереност, че във времето това ще бъде наваксано.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *