post

Подготвя се нова наредба за проектиране, изграждане и поддържане на обществени сгради в областта на образованието и науката, здравеопазването и културата.

Документът се разработва от Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) и ще бъде готов до есента. Целта на наредбата е да осъвремени и да събере на едно място всички норми за проектиране на обществени сгради.

В документа ще бъдат записани специфичните планировъчни, функционални и основни изисквания към съответния вид сгради, в това число за защита от шум, за пожарна безопасност и за енергийна ефективност.

Ще се обърне особено внимание и на експлоатацията на обществените сгради. Идеята е още в проектите на този тип здания да бъдат строго определени задълженията на собствениците по поддръжката им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *