post

Два нови закона, касаещи строителния бранш, ще бъдат изготвени през 2014 година. Това са Законът за устройственото планиране и Законът за инвестиционното проектиране и строителство.

Те ще бъдат подготвени от Министерството на инвестиционното проектиране. Това предвижда законодателната програма на правителството за 2014 година, която бе оповестена преди дни.

Целта на двата нормативни акта е да се създаде честна и конкурентна бизнес среда, като се намалят административните тежести и  бюрократичните процедури пред строителния бранш.

Очаква се да бъдат въведени типови документи и процедури, които да улеснят работата на участниците в строителния процес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *