post

През следващата година започва изграждането на язовир „Луда Яна“, a срокът, в който трябва да бъде готов е 30 месеца. Това съобщи министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева при представянето на хидравличен модел на преливното съоръжение на язовира.

Средствата за строително-монтажните работи за язовира и пречиствателната станция за питейни води към него са 52 млн. лв и вече са осигурени. Общо 23 млн. лв. са предвидени през тази година в бюджета на Министерството на регионалното развитие (МРР) за строителството на язовирите „Луда Яна“ и „Пловдивци“ и рехабилитацията на „Студена“, каза министър Терзиева. Те са част от българското съфинансиране на заема от Световна банка. С него се финансира Проект „Развитие на общинската инфраструктура“, по който се изпълнява завършването на хидротехническите съоръжения.

Строителството на „Луда Яна“ е започнало през 1986 г., прекъсвано е няколко пъти и през 2000 г. е спряло поради липса на финансиране. Идейният проект за съоръжението е готов, а в момента се финализира техническият.

Той предвижда изграждането и на пречиствателна станция за питейни води. Те ще обслужват жителите на Панагюрище и останалите населени места в региона. Със завършването на „Луда Яна“ ще бъде качествено и надеждно водоснабдяване за населението на общината, каза министър Терзиева.

Изпълнението на такива проекти трябва да продължи, ако искаме да има водоснабдяване в страната, каза министърът. Вече започнахме реформирането на сектор ВиК, но задължително трябва да построим и необходимите язовири, за да се подобри качеството на водоснабдяване в страната, посочи тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *