post

Арх. Иван Киряков спечели първо място в конкурса за проект на “Алея на Европа”. Той ще получи награда в размер на 1 500 лв и предложение да сключи договор с ЕК за изработка на работен проект.

Конкурсът бе обявен през месец февруари от Представителството на Европейската комисия в България. Алеята ще бъде първа по рода си, изградена в рамките на ЕС. Тя ще бъде създадена в Южен парк II част – между метростанция “Европейски съюз” и пешеходния мост на НДК.

Идеята е алеята да предоставя по съвременен и интерактивен начин информация за Европейския съюз, свързана с историята на Европа и политиките на ЕС – екология, възобновяема енергия, интересни факти за различните държави членки и други.

Концепцията на арх. Киряков предлага пространствено и композиционно обособяване на четири притегателни пространства, разположени в границите на парка. Всяко едно от тях ще бъде свързано с основната пешеходна и велосипедна алейна мрежа.

Предвижда се монтирането на информационни табла с уникални форми и вградени LED панели. Те ще дават не само тематична информация, но и ще изпълняват функцията на осветителни тела.

Общо 25 екипа са представили концепции в конкурса “Алея на Европа”. Всички разработки ще бъдат изложени от 4 до 7 март в сградата на Съюза на архитектите в София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *