post

В най-скоро време ще бъдат обявени обществените поръчки за избор на изпълнители за изработване на инвестиционните проекти и изпълнение на строително-монтажните работи за обновяване на основния пакет жилищни сгради за саниране. Това съобщиха за “24 часа” от Министерството на регионалното развитие, което управлява проект “Енергийно обновяване на българските домове” по оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Дотук са одобрени 320 заявления за интерес, 194 от тях – в периода от 1 юни миналата година до сега. Мина тръжната процедура и е избрана фирма за обновяване на първите две сгради.

Вече е подготвена тръжната документация и за следващите сгради, която се чакаше отдавна. Обществените поръчки ще бъдат с обособени позиции – по една фирма за всеки район. Така ще има общо 7 позиции – в шестте района за планиране и за град София. За да се спечели време, миналата година министерството промени условията така че да не се обявява отделен търг за всяка сграда, както първоначално тръгна програмата. Затова и до тук има само 2 сгради с избрани изпълнители.

По данни от сайта на министерството от тези 320 одобрени заявления, с които първоначално се кандидастваше за финансиране, са регистрирани 227. От тях най-много са за София – 71 сгради. Сред останалите градове по райони са Бургас, Благоевград, Стара Загора, Плевен, Смолян, Хасково, Варна, Шумен, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Русе, Пловдив и Карлово.

Първите кандидати за средства по програмата за саниране са започнали разговори с администрацията преди 2 години. Много от тях са вече във фаза, която чака само въпросните търгове за фирми, които да направят т.нар. инвестиционнен проект и самите строителни дейности. Проверка на “24 часа” при проектните мениджъри показа, че много от чакащите вече негодуват от бавния процес. Внесени са всички суми по самоучастието, решени са проблемите с апартаментите, които нямат средства, учредени и регистрирани са задължителните сдружения на етажната собственост.

Строителството обаче не тръгва вече втора пролет и домоуправителите са притеснени, че ако се изгуби и този строителен сезон, може да бъде изпуснато европейското финансиране. От това те също търпят загуби – едни са внесли по сметка на министерството суми и са блокирани пари, които не носят лихва. Други пък са теглили банкови или лични заеми, по които текат лихви или се бавят без да бъдат инвестирани по предназначение.

В отговор от министерството уверяват, че са взети редица мерки за ускоряване на процеса по усвояване на средствата. Става дума за 63 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие по схемата за обновяване на българските домове. Една от тях е решението за обявяване на общи процедури.

На въпроса какво бави администрацията в процедурите, от МРР отговарят, че “реализирането на проекта е сложен процес, който зависи от много фактори”. “Участниците в него също са много – МРР е бенефициент по проекта, собствениците на жилища са получатели на безвъзмездната финансова помощ, проектните мениджъри са представители на министерството във всеки от шестте района на планиране и София, общините издават разрешенията за строеж”, се казва в информацията от ведомството.

Ако обаче България не се справи пилотно с проекта сега, може да бъде подложена на съмнение способността на страната да усвои средствата и през следващия програмен период. Както по всяка мярка, която се финансира, от Брюксел предупреждават, че успешното усвояване на средства е условие за финансиране и през следващия програмен период. Сроковете за парите изтичат в края на 2015 г.

От регионалното министерство увериха, че “въпреки сложността на проекта, полагаме максимални усилия за изпълнение на неговите цели и не очакваме загуба на средства”. На база на досегашната работа бил натрупан опит, който ще помогне за успешното изпълнение от този програмен период и за дейностите по мерки за енергийна ефективност по следващата програма “Региони в растеж”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *