post

Електрическата мобилност да се обособи като самостоятелен нов бранш в българската икономика. Това решиха единодушно участниците в редовното Общо събрание на Индустриален клъстер „Електромобили“. Сдружението е партньор на Столична община в процеса на реализиране на общинската политика за развитие на електрическата мобилност на територията на гр. София, чрез която да се осигури използването на електрически автобуси и електромобили като транспортни средства, съобши DarikFinance.

Партньорската инициатива включва и изграждането на градска система от зарядни колонки за електромобили. В рамките на това партньорство предстои и стартирането на пилотен модел с електрически автобус в гр. София със супер кондензатори.

Електрическата мобилност се очаква да бъде една от ключовите технологии за осигуряване на заетост и растеж през следващите десетилетия. България е една от деветте държави, членки на ЕС, които се присъединиха към Съвместната декларация за електрическа мобилност в Европа и поставиха електромобилите в центъра на вниманието и перспективите на този процес.

Автомобилната промишленост на ЕС продължава да е един от неговите най-важни икономически сектори, който произвежда над 20 млн. превозни средства годишно и осигурява 2.3 млн. работни места в сектора и допълнително още 10 млн. работни места в свързани с него сектори. Освен това, пазарът на резервни части, техническо обслужване и ремонтни работи има жизнено важна роля за осигуряване на достъпна мобилност на милиони водачи на автомобили в ЕС при следпродажбената поддръжка на превозните средства, като има сериозен принос за общото стабилно състояние на малките и средни предприятия в Европа, осигурявайки 3.5 млн. работни места в тях.

През 2010 г. в ЕС, близо 1.5 млн. заети в сектора работят в почти 50 000 компании. В сектора е генерирана над 74 000 млн. евро добавена стойност от продажбата на продукция за 255 млрд. евро. (4.4% от оборота в преработващата промишленост).

По отношение на страните-членки, секторът продължава да е доминиран от Германия, която през 2010-2011 г. допринася за повече от 42% от добавената стойност, което е около четири пъти повече от приноса на следващите две страни в класацията – Италия и Франция.

Характерно за производството на електрически автомобили е, че технологиите, свързани с електрическото и хибридно задвижване изискват съвсем различен подход, производствено оборудване, ноу-хау, квалификация на персонала и т.н., което до голяма степен намалява влиянието на утвърдените компании в световен мащаб и дава възможности за включване на нови участници в този бързоразвиващ се бранш.

Очаква се електрическите автомобили да постигнат пазарен дял от около 3% до 2025 г. в световен мащаб, но многократно по-висок в САЩ, ЕС, Япония и Китай.

Увеличаването на търсенето постепенно ще понижи цените на електрическите коли, сочат прогнозите. До 2025 г. се очаква електрическите или частично електрическите превозни средства ще достигнат до 50% от регистрациите на нови автомобили в Европа. Друга прогноза сочи, че след 2020 г. в ЕС няма да е възможно производството на превозни средства само с двигател с вътрешно горене, защото няма да покриват очакваните високи норми за изгорели газове.

До налагането на електромобилите, обаче, промишлеността ще бъде изправена пред безпрецедентни нужди от инвестиции, които ще се съчетават с изключително ограничен потенциал за печалба. Автомобилните производители инвестират около 75 млрд. евро годишно (една-трета от общите си разходи) за научноизследователска и развойна дейност, насочена преди всичко към развитие на електромобилостроенето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *