post

“Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който в момента се разглежда на второ четене в парламента, се въвеждат много от разпоредбите на новата европейска директива за обществените поръчки. Работата по създаване на нов Закон за обществените поръчки ще започне до края на тази година”. Това каза зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева, която участва в третата кръгла маса на тема “Модернизация на обществените поръчки”, организирана от Камарата на строителите в България.

Бобева обясни, че Европейската комисия препоръчва създаване на нов цялостен закон. “Ние смятаме, че дори и общ, рамков, този закон трябва  да въвежда ясни и категорични правила различните сектори, според спецификата им”, поясни зам. министър-председателят.

Г-жа Бобева изрази надежда, че законопроектът за промени в сега действащия ЗОП ще бъде приет от Народното събрание до края на седмицата. Тя подчерта, че голяма част от предложенията на Камарата на строителите в България са били отчетени в промените и покани нейни представители да участват в работата по изготвяне на Правилника за приложение на закона.

Като основен проблем в областта на обществените поръчки  г-жа Бобева посочи липсата на достатъчен административния капацитет във възлагателните органи. Тя съобщи, че  е нужна интензивна информационна работа с държавната и общинската администрация за прилагането на новите разпоредби в закона.

Вицепремиерът отбеляза изключителното значение на строителството за икономическия растеж и призова бизнеса да не разчита само на държавни проекти. “Икономическото развитие не се прави от държавата, а от бизнеса. Ролята на държавата е да създава условия”, подчерта вицепремиерът. Като пример за подкрепа от страна на държавата за бизнеса г-жа Бобева посочи промените в Закона за устройството на територията и в редица други закони, чиято цел е намаляване на административната тежест.

“Държавата ще участва в решаването на проблемите на индустриалната инфраструктура”, подчерта Даниела Бобева при представяне на намеренията за създаване на правителствената програма за реиндустриализация. “Проектите в енергетиката ще открият допълнителни възможности за българските строителството”, допълни зам.министър-председателят.

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов припомни, че през изминалата година Камарата е изградила сектор за мониторинг на обществените поръчки, който следи търговете за дискриминационни условия. По думите му най-честите нарушения, които са регистрирани са критериите, водещи до субективизъм, изисквания за размера на приходите през последните години,  неясни показатели за оценка,  критериите за подбор за техника. В някои от поръчките липсва изискване за регистрация в  Централния професионален регистър на строителя. Инж. Глосов подчерта, че 90% от работата на строителите идва от обществените поръчки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *