post

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на реконструкцията на площад „Руски паметник”. Стойността на поръчката е 3 330 000 лева.

Кръговото кръстовище на пл. „Руски паметник” вече трудно поема интензивното автомобилно движение. Затова реконструкцията му предвижда подобряване на геометрията и по-високи технически параметри.

Запазва се централният кръг, където се намира градинката с паметника, като около него се правят три пътни ленти всяка по 4,75 м с общ габарит – 14,25 метра.

Релсовият път ще се измести в локално трасе в южната част на площада, ограничено с разделителни острови от кръговото движение и тротоара с двупосочните велотрасета.

Ще се подменят 250 м релсов път и контактно-кабелната трамвайна мрежа. Ще се засади нов жив плет, ще се обособят нови тревни и цветни площи по островите и кът за отдих с пейки и цветя. Ще бъдат засадени и нови 38 дървета.

Кандидат-изпълнителите трябва да представят заверено копие на счетоводните баланси и на отчетите за приходи и разходи на фирмата за последните три години. Всеки участник трябва да има реализиран оборот от договори за изпълнение на строително – монтажни работи в пътното строителство минимум 8 000 000 лв. за последните три години.

Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е 17 април. Проектът трябва да бъде завършен до 30 декември 2014 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *