post

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по новото архитектурно оформление на бул. “Витоша”. Става дума за пешеходната зона на булеварда от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”.

През 2012 и 2013 г. бяха приключени и въведени в експлоатация първият и вторият етап от обекта – в участъка от бул. „П. Евтимий” до ул. „Солунска”. Настоящата поръчка включва третия етап от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”. Общата площ на територията на последния етап е около 7 150 кв. метра.

В участъка ще бъдат оформени две зони със сроден, но индивидуален облик. Двете части ще се третират с едни и същи материали на настилките, общи принципи на озеленяването и ландшафтната архитектура, еднородни детайли на уличното осветление и малките форми на градското обзавеждане.

На ъгъла между бул. „Витоша” и ул. „Кърниградска” ще бъде оформена малка „пиацета” – площадно пространство, маркирано с характерни фигурални настилки и елементи на градския дизайн. Второ площадно пространство ще бъде създадено пред входа на ритуална зала „Триадица”. На това място ще се изгради и фонтан на стойност 80 000 лв., който също е част от поръчката.

Зоната ще бъде богато озеленена, като ще се изградят 24 нови кътове за отдих. Ще има много тревни площи с храсти и цветя, декоративни кашпи със сезонни цветя и пейки.

Поръчката включва монтиране на релси и мотриса, в която ще бъде създадено кафене „Стария трамвай”. Завършването на проекта е планирано за 19 декември.

Гаранцията за участие в обществената поръчка е 12 700 лева. Кандидат – изпълнителите трябва да имат минимум 3 500 000 оборот от договори за изпълнение на строително – монтажни работи в пътното строителство за последните три години.

Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е 24 април.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *