post

Пред комисаря по регионална политика Йоханес Хан отстоявах позицията ни 67 града да бъдат включени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж”. Това заяви пред журналисти в Смолян министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Министър Терзиева припомни, че в понеделник е провела техническа среща с еврокомисаря, като една от темите на разговор е била оперативните програми. „Информирах еврокомисар Хан за хода на сегашната Оперативна програма „Регионално развитие”, както и мерките, които предприемаме за следващата – „Региони в растеж”. С Европейската комисия продължават разговорите, че трябва да се финансират проекти в  67 града, посочи още министър Терзиева.

Тя припомни, че експерти от ЕК са препоръчвали в неформални разговори градовете да се намалят на 6-7 вместо 67 или поне да отпаднат тези от 4-то ниво. „Това, което ние говорихме с комисар Хан в понеделник, бе как да се намери начин да защитим интегрирания подход за регионално развитие и да запазим 67-те града в списъка за финансиране. Продължаваме технически да разговаряме с Комисията и не отстъпваме от това, броят на градовете да бъде 67, така, както са били внесени от правителството на ГЕРБ”, подчерта министърът.

Десислава Терзиева изрази учудване от внушенията на президента Росен Плевнелиев по отношение на проведената среща между нея и еврокомисаря Хан и опроверга неговото изказване, определяйки го като несъстоятелно. „Напротив, ЕК е наясно и ние с нейните представители имаме едни и същи цели – намаляване на различията между регионите чрез растеж и създаване на работни места”, заяви Терзиева.

Регионалният министър съобщи, че вече са готови  интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 36 града, като са проведени обществени обсъждания. Тези планове са предпоставка за осигуряване на финансиране на градовете от приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Терзиева отбеляза, че е осигурено финансиране  за изработването на интегрираните планове и на останалите 31 града, които са от 4-то ниво. „В момента се възлагат и общините ги изработват. Всичко правим планово, в съответствие с изискванията на ЕК.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *