post

По отношение на Оперативна програма „Околна среда”, инвестициите във водния сектор са скромни, но ефектът им ще се почувства в края на 2014 и началото на 2015 година. Това каза министърът по време на участието си в Национална дискусия “Реформа в управлението на водите”, която се проведе в НДК.

Броят на изградените пречиствателни станции за отпадни води е 10, а в строеж са 60. Основно преобладават тези, които са в изграждане в момента. Това е заради проблемите в изпълнението на оперативната програма. Аналогично е изпълнението на показателите за изграждане на реконструирана канализационна мрежа, дотук 151 км. Това, което очакваме е почти 2000 км”, коментира Михайлова.

Министърът отбеляза, че освен инвестициите по ОПОС, които са основен инструмент за развитието на ВиК сектора, има още няколко инструмента. „Това са довършващите се обекти по ИСПА, които имат принос в изпълнението на приоритетите на страната, и от тази година използването на Националната програма за устойчиво развитие на регионите. В нея около 15 % от проектите, предложени от общините на стойност 78 млн. лева са предвидени основно за изграждане на водна инфраструктура“.

По време на дискусията стана ясно, че намерението на МОСВ е да разработи самостоятелна програма в рамките на Националната програма за устойчиво развитие на регионите, която да подкрепи и водния сектор, за да се гарантират постоянни инвестиции не само по линия на европейските структурни фондове, но и чрез национален бюджет.

В тази връзка, министерството е получило целева подкрепа за разработване на поредица от документи, за да продължи да провежда политиката по управление на водите и да отговори на поставените въпроси от ЕС във връзка със споразумението за партньорство 2014-2020 г.

За един от инструментите в екологичната политика, каквото е ПУДООС, министър Михайлова каза, че  основна част от дейността й е посветена на изпълнение на проекти във водния сектор. „Тази година имаме увеличение на подкрепата от държавния бюджет за предприятието. Разпределихме 40 млн. лв. за изграждане на общински проекти за водна инфраструктура“, каза в заключение министър Михайлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *