post

Над 2 милиарда лева оборот ще прави аутсорсинг индустрията в България до три години. Това прогнизираха експертите от сектора на Кръгла маса, посветена на развитието на аутсорсинг индустрията и партньорството между публичния и частния сектор.

„Оценявам високо значението на аутсорсинга като сектор с разширяващо се значение за българската икономика през последните години. Въпреки че правителството залага на износа на продукция с висока добавена стойност и развитието на високотехнологични производства като фактори за икономически растеж, разкриването на работни места в сектора на услугите е от сериозно значение, особено в период на стагнация в икономиката. Впечатлява фактът, че за последните 4 години приходите от аутсорсинг в България са се увеличили с 60% и годишно секторът генерира приходи за около половин милиард евро”, каза по време на откриването Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическото развитие.

„Аутсорсинг секторът е един от най-бързо развиващите се в България, заетите в него надхвърлят 20 000 души като до няколко години броят им би могъл да нарасне до четири пъти при подходяща бизнес среда и насърчаване на инвеститори в сектора . Това задължава всички заинтересовани страни да подготвим стратегия за развитие на индустрията и съм убеден, че дискусията между правителството и бизнеса днес е първа и много важна крачка в тази посока”, коментира Стефан Бумов, председател на Българска аутсорсинг асоциация, цитиран от Money.bg.

Като проблемни области, в които трябва да се работи съвместно за подобряването им на бяха очертани: в образованието – подготовката на достатъчно квалифицирани кадри за индустрията; в социалната и трудова политика – евентуални негативни ефекти от повишването на осигурителните прагове и улесняване на възможността да се привличат хора от чужбина за работа в сектора в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *