post

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между българското Министерство на регионалното развитие и Министерството на регионалното развитие и местното самоуправление на Сърбия за сътрудничество в областта на регионалното развитие и европейската интеграция.

Документът ще даде нов импулс на възходящото развитие на отношенията между двете страни в последните години, когато успешно беше реализирана Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (2007-2013 г.), съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, се казва в съобщение на пресцентъра на Кабинета.

Проектът на Меморандум посочва приоритетните направления за активизиране и задълбочаване на отношенията – планирането, разработването и изпълнението на стратегически проекти от общ интерес в сферите на транспорта и инфраструктурата, конкурентоспособността на частния сектор, регионална конкурентоспособност, както и търговията и културния обмен между териториалните общности и власти, споделянето на добри практики от страна на България при усвояването на структурните фондове, на опит при програмирането, управлението и изпълнението на трансгранични и макрорегионални стратегии и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *