post

Българското национално радио обяви поръчка за ремонтни дейности на сградния фонд на регионалните си радиостанции в Стара Загора и Шумен.

Първата позиция включва основен ремонт на емисионни студия и апаратни за радио – производство в сградата на БНР в Стара Загора. Изпълнителят ще трябва да извърши архитектурно-строителни и интериорни дейности, да обнови електро- инсталациите, климатизацията и други.

Втората позиция предвижда текущ ремонт на работни места, фоайета, покрив и прилежащи елементи към него, водосточни тръби и външни стени в сградата на БНР в Шумен. Тук също ще се извършват архитектурно – строителни дейности; външно саниране на 3-ти етаж; доставка и подмяна на хидроизолиращо покритие на покрива; ремонт на фоайета и работни помещения.

Прогнозната стойност на поръчката е 66 600 лева. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Документи за участие ще се приемат до 10 юни в сградата на БНР на бул. “Драган Цанков” №4 в София.

Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *