post

Националната спортна академия “Васил Левски” обяви поръчка за инженеринг на спортната й база в Студенски град. Процедурата включва проектиране и изпълнение на реконструкцията на съществуваща спортна площадка и съпътстващите й съоръжения.

Площадката се намира в комплекс „Открити спортни съоръжения“ на Националната спортна академия. В момента тя се ползва като футболно игрище с кортова настилка. Изпълнителят ще трябва да я преустрои във футболно игрище с изкуствено тревно покритие и да монтира трибуни и модулни павилиони.

Той ще трябва да достави и изпълни спортна настилка с покритие от „изкуствена трева“ с игрална площ 6400 м2 плюс 600 м2 полоса около външните линии, дренажна система и система за оросяване, предпазна ограда около игрището, пластмасови седалки за около 150 зрители, осветление на игрището, ремонт на съществуващото масивно бунгало, както и да постави 3 модулни павилиони за санитарни помещения за играчите.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 000 000 лева. Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е 30 юни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *