post

През септември 2015 г. в „Национална компания Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) трябва да заработи единна информационна система. Държавното предприятие разполага с огромен обем активи като цифри и видове, освен това има множество подразделения и секции в страната, които работят с различни бази данни. Идеята на проекта, който се изпълнява по ОП „Транспорт” 2007 – 2013, е именно обединяването им в интегрирана система, обясни Николета Стоянова, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в НКЖИ по време на пресконференция в БТА.

8 638 808 лева без ДДС е стойността на проекта “Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите /СПУР/ в НКЖИ. Изпълнител е българо-чешки консорциум АДНЕС. В него участва НЕСС Чехия, част от NESS Technologies, глобален доставчик на IT и бизнес услуги и решения, и Адвен България, специализираната във внедряването на решения за управлението на бизнеса.

Крайната цел, според експертите, е “изготвяне на детайлна концепция за внедряване на системата за планиране и управление на ресурсите, изграждане на хардуердна инфраструктура и базов софтуер, изграждане и интегриране на цялата система, тестове за приемането й в реална експлоатация и обучение на персонала”.

Реализирането на проекта ще повиши финансовото планиране, вътрешния контрол, управлението на активи, човешки ресурси и документи на НКЖИ. Единната интегрирана система освен това ще бъде предпоставка за подобряване качеството на управление на железопътната инфраструктура и ще създаде условия за икономически растеж.

Срокът за изпълнение на договора е 20 август 2015 г. Осъществяването на проекта ще протече на няколко етапа – от изготвяне на самата концепция за внедряване на системата до обучение на персонала.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *