post

Открита е обществената поръчка за изграждането на 31,5 км от път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 32+447, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Процедурата ще бъде една с 2 обособени позиции – от ГКПП Калотина до Драгоман и от Драгоман до п. в. „Храбърско“.

Индикативната стойност на поръчката е 200 млн. лв. без ДДС.

Проектът „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 Калотина – СОП“ e предложен за финансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз през програмния период 2014-2020 г.

Кандидатите ще могат да подават своите оферти до 17 ч. на 14.07.2014 г. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 36 месеца за позиция 1 и до 24 месеца за позиция 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *