post

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е проверила 2484 процедури за възлагане на обществени поръчки, като в 55% от случаите са открити нарушения. Общата стойност на проверените поръчки е над 2,5 млрд. лв., става ясно от отчета за дейността на АДФИ за 2013 г., който правителството разгледа на днешното си заседание.

По-голямата част от нарушенията – 31%, са свързани с неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Случаите на сключени договори без проведени процедури за възлагане на обществени поръчки са 522, а общата им стойност е за 269,16 млн. лв.

При 599 обществени поръчки, които са 24% от общо проверените, са констатирани различни други нарушения, сред които неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки.

При извършените финансови инспекции са установени нарушения на бюджетната и финансовата дисциплина за 113,13 млн. лв., за които АДФИ са наложили административно наказателна отговорност.

През миналата година от АДФИ са установили още виновно причинени вреди за 38,16 млн. лв. По време на инспекциите са възстановени 106,78 хил. лв., за други 1,34 млн. лв. са съставени 18 акта срещу 28 длъжностни лица. За останалите вреди са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия ред.

Съставените актове за установяване на административни нарушения са 2886 – 1902 на физически и 984 на юридически лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *