post

Над 70 млн. лв. е нужно за финансирането на 155 проекта, които са се класирали по Процедурата за подпомагане на малките населени места. Това заяви министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов на церемония по подписването на двустранни споразумения във връзка със старта на Процедурата за подпомагане на малките населени места.

Процедурата е обявена от ведомството и финансирана по линия на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Данов изрази надежда средствата да бъдат заложени при изработването на бюджета на министерството за следващата година. Те могат да се допълнят с финансиране от бюджета на Публичната инвестиционна програма. Министърът допълни, че ако още тази година се намерят средства, те ще бъдат насочени към резервните шест проекта от сегашната класация, предаде БТА.

Той посочи, че постъпилите за финансиране проекти от общините по процедурата са на стойност 78,4 млн. лв., като предвидените средства по инвестиционната програма са в размер на 5,880 млн. лева с ДДС. Близо 400 000 лева по инвестиционната програмата ще са за разходи за авторски строителен надзор. Към момента одобрените проекти са 21, а шест са резервни.

От одобрените проекти 12 са за рехабилитация на улици, 5 – за ремонти на зони за обществен отдих, 4 – за реконструкция и обновяване на обществени сгради със социална значимост. За проектите, за които е осигурено финансиране, ще се обявят обществени поръчки. Министърът бе категоричен, че при подбора на проекти се е спазвало единствено условието те да отговарят на предварително обявените на страницата на министерството в интернет критерии за одобрение.

Той обясни, че с процедурата се цели стимулирането на малките общини, създаване на работни мести и на среда на обитаване, адекватна за 21-ви век.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *