post

Над 1,6 милиона лева ще бъдат инвестирани в аварийно-възстановителните дейности на три мостови съоръжения между Варвара и Ахтопол, съобщиха от  Агенция “Пътна инфраструктура”. С ремонтирането им ще се възстанови нормалното експлоатационно състояние на съоръженията и габаритът им ще се приведе в съответствие с нормите за проектиране. Договорът с избрания изпълнител бе подписан на 9 април тази година. и в момента се изготвят работните проекти. Веднага след утвърждаването им ще стартират ремонтните дейности”, съобщават от

Със средства от бюджета на АПИ на територията на област Бургас се строят няколко нови съоръжения, с които ще се повиши безопасността и удобството при пътуване. „Изгражда се нов мост над река Казан дере при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос. Инвестицията е за близо 700 хил. лв. С построяването на новия мост значително ще се повиши сигурността на пътния участък, ще се улесни преминаването на моторните превозни средства и пешеходци. Индикативният срок за завършване на обекта е началото на август т. г.

Общо 213 са пътните съоръжения на територията на област Бургас. Експерти на Агенцията извършват ежегодно проверки на всички обекти. Към момента експлоатационното им състояние е добро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *