post

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) инж. Стефан Чайков подписа договора за изработване на разширен идеен проект за тунела под Шипка с дължина 3220 метра, съобщиха от АПИ.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

Изготвянето на разширения идеен проект, след проведена обществена поръчка, е възложено на консорциум „Мости”, в който участват: „Мости България” ООД и „Мости Катовице” от Полша.

Изработването на идейния проект е една от стъпките за стартиране изграждането на тунел под връх Шипка. В момента АПИ изпълнява проекта за обход на гр. Габрово, който включва строителството на участък от 23,254 км, който е разделен на 5 етапа.

Изпълнението на първия етап – рехабилитацията на участък от 7,6 км, завърши в края на миналата година.

В момента се работи по втория етап. Той е с дължина 3,2 км и включва рехабилитацията и реконструкцията на съществуващия път. Трасето минава западно от кв. „Войново” и завършва при с. Чехлевци.

Третият, четвъртият и петият етап са изцяло ново строителство. Третият етап (5 км) е от пътното кръстовище със с. Чехлевци до пътен възел „Дядо Дянко” в Габрово. Четвъртият етап (4,1 км) е връзката на обходния път на Габрово с Шипченския проход. В петия етап е построяването на участък от 10,5 км, включващ и тунела под Шипка с дължина около 3,2 км. Тунелът е предвиден за изграждане до 2020 г.

Проектът е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *