post

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за дейности по проучване и опазване на археологическото наследство, включително и теренната консервация.

С предложените средства финансово ще се осигурят дейности за археологически обекти, които се проучват в продължение на години и за които е необходимо археологическите разкопки да продължат. Причината е, че те са застрашени, тъй като са изложени на иманярска дейност и негативни атмосферни влияния, уточняват от Министервто на културата.

Голяма част от обектите са изключителни образци на културното ни наследство, с потенциал за превръщането им в атрактивни туристически дестинации.

От ведомството подчертват, че бюджетът за 2013 г за тези дейности е 500 000 лв., наследен от предишния Кабинет.

Средствата са разпределени от 16-членна експертна комисия с председател проф. Божидар Димитров, назначена от министър Петър Стоянович.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *