post

Екип от утвърдени експерти по право и информационни технологии започва работа по промените в Закона за електронното управление. Това съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова на работна среща с представители на браншови и работодателски организации от сектора на информационните и комуникационни технологии. Към работата по проекта ще бъдат привлечени и представители на ИТ бизнеса. Министърът заяви, че в областта на електронното управление ще следва политиката на приемственост, за да може следващият парламент да обсъжда закон, който е обществено приемлив.

Целта е законът да стане работещ и ефективен, каза министър Ангелкова. По думите й, новите текстове трябва да регламентират функциите на държавния системен администратор, който ще осигури поддръжката и устойчивостта на разработените от бизнеса системи по проекти, които вече са приключили.  Трябва да спре работата „на парче“, за да може най-накрая когато един гражданин или юридическо лице има нужда от комплексна услуга, свързана с данни, които се съхраняват в няколко администрации, да заяви и получи документа онлайн.

Николина Ангелкова заяви, че за да бъдат реализирани задачите, които екипът на министерството си е поставил, има нужда от подкрепата, както и от реалното участие на експерти от бранша в обсъждането на нормативните промени.

Представителите на браншовите и работодателски организации подчертаха тяхното убеждение, че работещото електронно правителство е основна стъпка за подобряване на бизнес средата в страната. Те изразиха готовност да участват в професионалните обсъждания на проектите на закони и политики, за да бъде постигнат консенсус за бъдещото развитие на сектора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *