post

Развитието на електронната търговия, международните превози, новите технологии и мрежите за доставки ускоряват търсенето на индустриални и логистични площи в региона на Централна и Източна Европа, показва най-новото проучване на Colliers International.

“Европейският индустриален и логистичен пазар се развива и традиционните дистрибуционни канали в Западна Европа вече не са единствените двигатели на растеж в сектора; конкурират ги пазари като Полша, Чехия и дори Словакия. Търсенето на стоки расте с такива темпове, че наличните транспортни мрежи са поставени под силен натиск, който по естествен начин стимулира развитието на логистиката и превозите от ЦИЕ към тези страни.”, коментира Деймиън Харингтън, регионален директор на отдел „Пазарни проучвания“ в Colliers за Източна Европа.

Тенденцията на бърз растеж се подсилва и от фактори като повишено търсене при електронната търговия, подобряване на инфраструктурата и качеството на бизнеса. Успоредно с тези предпоставки, в страните на ЦИЕ възникват нови логистични центрове специализирани в сферата на интермодалния и мултимодален транспорт, които свидетелстват, че развиващите се икономики вече имат водещо значение за сектора.

По думите му обемът заети площи от транспортни и логистични оператори, специализирани в интермодални и мултимодални системи за превоз на товари, се е увеличил с почти 70% от 2011 г. (от 337 492 кв. м. през 2011 г. до 570 204 кв. м през 2013 г.), което е показателна тенденция. “Основните логистични центрове се развиват в Чехия и Полша; Словакия е пазар, в който тепърва ще наблюдаваме солиден растеж.”, добавя Харингтън.

В Русия, секторът се развива с бързи темпове благодарение на вътрешно за пазара търсене като се изграждат собствени интермодални и мултимодални мрежи, задвижвани от развитието на електронната търговия на местния пазар, достигащо безпрецедентни нива.“

“Един от страничните ефекти от експанзията на електронната търговия е огромният натиск в посока подобряване качеството на транспортната инфраструктура с цел постигане на по-добра ефективност на превозите чрез използване на специализиран транспорт и логистични операции.

Като цяло Прага доминира като най-активен сред пазарите в ЦИЕ, а редица градове в Полша регистрират значително разширяване на дейностите, движено от интермодален и мултимодални тип наематели в сектора – основно в Познан, Централна Полша и Гданск. Москва бързо се превърна в най-развитият логистичен център на пазара там.

Потенциалът на електронната търговия и влиянието й върху обема отдадени площи в ЦИЕ и структурата на пазара расте с всеки изминат ден.”

Според доклада, секторът на търговията на дребно абсорбира най-голям дял индустриални и логистични площи в ЦИЕ – през 2013 г. около 35,2% от сделките. Ако сведем нещата до подсектори, делът отдадени площи при търговците на едро и дребно и специализираните в електронна търговия компании се е увеличил четирикратно – от 1,9% през 2011г. до 8,4% през 2013г. Това се равнява на ръст в абсорбираните площи от 102 493 кв. м. през 2011 г. до 554 434 кв. м. през 2013г.

Освен че се разширяват географски, с нарастване ролята на електронната търговия логистичните центрове и съоръжения стават все по-мащабни (в определени случаи  надхвърлят 40 000 кв. м.) най-вече на пазара в Чехия и Полша.

По-малките пазари в ЦИЕ също се развиват, но имайки предвид ръста на многоканалната търговия на дребно, например опциите „кликни и купи“ и доставките в същия/на следващия ден, едва ли ще настъпят големи структурни промени на пазара в рамките на района.

“Не е изненадващо, че секторът на производствата е все още водещ при наемателите на индустриални имоти в Централна и Източна Европа и, въпреки че при тях не наблюдаваме интензивен ръст, съществуват определени регионални промени извън традиционните промишлени бази, в рамките на  Полша, Чехия и Русия”, казва Харингтън.

“Чехия е много добър пример – през 2011 г. повече от 80% от транзакциите с наематели от сектора на производството в страната са осъществени в Прага и Бърно, докато през последните три години те се свиват до 50%; за сметка на това в градовете Пилзен и Острава обемът на отдадените индустриални площи нараства многократно.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *