post

Служебният вицепремиер Екатерина Захариева ще оглави Енергийния борд, става ясно от проекта на постановление, което Министерски съвет трябва да приеме през септември.

Енергиен борд ще извършва анализ на състоянието на енергетиката и на причините, водещи до нестабилност на енергийната система, ще предлага принципи и насоки за устойчиво управление на сектора и ще обсъжда и предлага мерки за решаване на установените проблеми с цел стабилизиране на енергийната система.

Структурата ще дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката, ще прави предложения за промени в нормативната уредба в областта на енергетиката и обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в сектор енергетика. Той ще провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно, съобщи БГНЕС.

Захариева ще е председател на борда, а заместник-председател ще бъде министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов. Сред членовете на Енергийния борд ще има по един заместник-министър на икономиката и на труда и социалната политика. В борда ще участват и председателят на ДКЕВР и по един представител на трите ЕРП-та, на БЕХ, НЕК, ЕСО, представители на ВЕИ сектора, на “Марица изток 1” и “Марица изток 3”.

В борда ще има и представители на национално представените синдикални и работодателски организации, както и на Асоциацията на топлофикационните дружества в България и на Асоциацията на търговците на електрическа енергия и на Българската национална асоциация на потребителите.

За участие могат да бъдат поканени също представители на Главна дирекция “Енергетика”, Европейска комисия, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *