post

Вече приключиха строително-монтажните работи на първите две сгради, санирани по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ в София.  Кооперациите  са пред въвеждане в експлоатация, с подписани Акт обр. 15. /констативни актове за установяване на годността за приемане на строежа/, информират от Министерство на регионалното развитие.

Строителните дейности започнаха в края на месец април т.г. Сградите, намиращи се  на ул. „Чарлз Дарвин“ № 3, район „Изгрев“, и бл. 17,  район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“ в София, са изцяло обновени. Извършено е  топлинно изолиране на външните стени на сградите,  пребоядисване на фасадите, монтирана е нова дограма с рамка от поливинилхлорид и стъклопакет с високо термично съпротивление. Положена е топлинна изолация на покрива, пода и на тръбната мрежа за горещо водоснабдяване, която също е изцяло подновена. Обновени са и общите части на жилищните блокове. Общата стойност на строително-монтажните работи е 250 192.48 лв. с ДДС.

Изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира с общо 50 109 134,20 лв. чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *