post

Новите магистрали, които се изграждат у нас през последните няколко години, се правят по стари стандарти. Това коментират експерти от бранша. Според тях актовете, узаконяващи проектирането на пътища и транспортната инфраструктура в градовете, не са актуализирани повече от 10 години.

По думите на преподавателя в УАСГ доц. Петър Стефанов изискванията за проектиране и строеж на трасетата у нас не са променяни през последните 25 години.

”Някои части от нормите за проектиране на пътища трябва да бъдат отново разработени, като например за кръгови кръстовища”, коментира пред в-к “Монитор” експертът. По думите му в сегашните норми за проектиране има само една страница за проектиране на подобни пътни съоръжения, което е абсолютно недостатъчно”.

Според инж. Асен Попадийски, който е от Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране (КИИП), именно нормите за проектиране на кръстовищата се нуждаят спешно от актуализация. „Досега те се проектираха да са с големи криви, позволяващи високи скорости, което не е безопасно”, твърди той. „Европейската практика е те да се намаляват, за да може влизането в кръстовището да става по-бавно, което ще намали рисковете”, казва още експертът.

Според Петър Стефанов има проблем, свързан с изграждането на магистрали у нас е определянето на стойността на проектите. „Случваше се малко преди да бъде започнат основният ремонт или изграждането на някой път нормите (напр. пътни знаци и мантинели) да се променят, а строителят да е спечелил търга по старите изисквания за проектиране”, обяснява той.

„Това естествено оскъпява изпълнението и започваше чудене кой да доплати разликата в цената заради завишените изисквания за пътна безопасност”, продължава експертът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *