post

Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова взе участие в тържествена церемония за представяне и връчване на ключовете на специализирана техника и оборудване за предотвратяване и борба с наводнения по проект „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР за реакция при наводнения”. Проектът е на стойност 97.3 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

„Вярвам, че единствено с активното участие на институции и граждани, бихме могли заедно да работим и да постигнем по-сигурна  защита на населението в една по-благоприятна околна среда”, каза министър Жекова.

По проекта са доставени верижни булдозери, автомобили с повишена проходимост, хидромоторни помпи – контейнерен тип и возими моторни помпи. Целта на проекта е осигуряване на специализирана техника и оборудване за предотвратяване и борба с наводненията, създаване на единна спасителна система, както и повишаване капацитета за управление и оперативна защита при наводнения на ниво ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *