post

Европейската бизнес конфедерация BUSINESSEUROPE представи пред новата Европейска комисия своите 10 политически приоритета, както ги виждат работодателите. Основното искане на бизнеса е  цялостно преразглеждане на визията „ЕС 2020“, съобщиха от Българската стопанска камара, които са членове на конфедерацията.

Изпълнението на приоритетите следва да води новата ЕК и председателя й Жан-Клод Юнкер към подобряване на инвестиционния климат в Европа и насърчаване създаването на работни места, заявяват още от конфедерацията, цитирани от econ.bg.

“Европа е на кръстопът и е в началото на новия европейски политически цикъл. Председателят Юнкер трябва да даде ясен приоритет на конкурентоспособността и да настоява за реформи, насочени към подобряване на инвестиционния климат. Това е най-добрият начин за създаване на повече работни места за 25 милиона безработни в Европа днес“, заяви президентът на BUSINESSEUROPE  Ема Марчегалия.

Генералният директор конфедерация Маркус Байрер добави, че Юнкер трябва да се съсредоточи върху конкурентоспособността и изцяло да прегърне ключовата цел през 2020 г. промишлеността в Европа, за да може  да генерира най-малко 20% от БВП на ЕС. Ние се нуждаем от амбициозна програма за търговия, за по-добро управление и конкурентни енергийни цени“, смята още Байрер.

От работодателската организация настояват да се създаде такава структура на ЕК, която да позволи по-добра и ефективна координация на действията на всички нейни членове в посока подобряване на европейската конкурентоспособност. Това е и първата точка от политически приоритети на бизнеса. Според тях за Стария континент е важно да се представи и  Европейски инвестиционен план за по-добър достъп до финансиране и по-ефективен банков съюз.

Нужен е и гъвкав законодателен пакет за енергетиката и изменението на климата „ЕС 2030“, съобразно резултатите от международните преговори в Париж през 2015 г. В също време трябва да бъде сключено амбициозно споразумение за свободна търговия със САЩ (TTIP), което да включва и механизъм за защита на европейските инвестиции.

Според бизнеса трябва да се подобри координацията на икономическата политика в контекста на стратегията „ЕС 2020“. Добре е да се намери и правилния баланс между защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите и свободния поток на данни при определянето на дългосрочната стратегия за единния цифров пазар.

Според бизнеса на ЕС му трябва консенсус относно Европейската рамка за национални реформи на пазара на труда, насочени към увеличаване на растежа и създаването на работни места. Също така задължително трябва да се осигури и по-добро регулиране и оценка на въздействието, отчитаща кумулативния ефект на законодателството.

Новата ЕК се очаква да встъпи в длъжност на 1  ноември, но доколко ще се съобрази с мнението на бизнеса те първа ще стане ясно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *