post

Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз” при Министерството на финансите продължава да настоява за санкция в размер на 24 млн. лв. по Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013. Това става ясно от отговор на Министерството на транспорта.

За наложените финансови корекции заради пътни и ж.п. проекти съобщи през август месец тогавашният служебен министър на транспорта Николина Ангелкова. Тогава тя отказа да назове конкретните обекти, които са финансирани от европейските фондове, припомня Дарик.

По ОПТП в изминалите години са финансирани основно строителството на магистралите “Тракия”, “Марица”, “Струма”, софийското метро и ж.п. инфраструктура.

От размяната на кореспонденция между Управляващия орган на Оперативната програма и ИА “Одит на средствата от ЕС” става ясно, че санкцията е заради некачествено изпълнение на проектите.

“В доклад на ОСЕС от август т.г. бяха констатирани нарушения за около 24 млн. лв. На 31 октомври са предоставени и допълнителни доказателства, свързани най-вече с отстраняването на дефекти на физическите обекти, съгласно препоръките в предварителния доклад. Очакваме окончателния доклад на ОСЕС, като се надяваме предоставените коментари и предприетите мерки да бъдат взети предвид при изготвянето му и значителна част от констатациите да отпаднат”, посочват от МТИТС.

Действията на ИА ОСЕС по налагане на финансова корекция могат да се възприемат като опит за предотвратяване на по-високи санкции, които биха могли да бъдат наложени при последваща проверка от страна на одитиращите органи на Европейската комисия.

Преди около година екипи на ЕК и националните власти взеха проби от положения асфалт по автомагистрала “Тракия” и софийското околовръстно шосе. Проверки за качество на инфраструктурните проекти финансирани по ОПТП тепърва предстоят.

Очаква се след тяхното извършване налагането и на нови финансови корекции, които ще бъдат платени от държавния бюджет. Същото ще бъде направено и по проектите, които са финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.

Преди дни стана ясно, че в края на октомври месец дългогодишният изпълнителен директор на ИА “Одит на средствата от ЕС” Добринка Михайлова изненадващо е напуснала поста си. Основната задача на Изпълнителната агенция е да извършва проверки за правилното разходване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *