post

България ще е една от 16-те страни-членки на ЕС, които ще бъдат под наблюдение от Брюксел, заради наличие на макроикономически дисбаланси. Toва показва Есенният пакет за икономическо управление, представен от ЕК.

Основните причини за това са, че страната ни продължава да има проблеми с безработицата и бедността, както и с финансовия сектор. Комисията отбелязва, че една банка в България е била поставена под специален надзор (КТБ), а друга е получила подкрепа за ликвидността си от държавата (ПИБ), и подчертава, че проблемите във финансовия сектор могат да имат сериозни последици за макроикономическата стабилност.

В доклада ЕК подчертава, че в България безработицата остава висока, а сред младежите тя продължава да расте. Значителен е и делът на дългосрочно безработните. Социалните предизвикателства пред страната, като бедността и социалното изключване, също са значителни, посочва Комисията.

Нетните международни инвестиционни позиции, цената на труда, и задлъжнялостта на частния сектор са сред другите индикатори, заради които България остава сред страните с макроикономически дисбаланси.

В рамките на годишния обзор на растежа на ЕС за 2015 г. Комисията препоръчва три основни стълба за икономическата и социалната политика на региона през следващата година. Това са стимулиране на инвестициите, подновен ангажимент за структурни реформи, както и прилагане на фискална отговорност.

ЕК очаква реалният ръст на БВП да достигне 1,3% в ЕС за 2014 г. като цяло, а в еврозоната – 0,8 на сто. Той следва да се повиши бавно през 2015 г. съответно до 1,5 % и 1,1 % с подобряването на външното и вътрешното търсене.Що се отнася до 2016 г., се очаква ускоряване на икономическата дейност съответно до 2,0 % и 1,7 %, пише още в доклада.

Брюксел очаква постепенното възстановяване на икономическата дейност през прогнозния период да доведе до нарастване на инфлацията в ЕС – от 0,6 % през 2014 г. на 1,0 % през 2015 г. и 1,6 % през 2016 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *