post

Като част от програмата на Нестле за младежка заетост в България – Nestle needs YOUth, компанията работи усилено за повишаване готовността за работа на млади хора от цялата страна и организира „Дни на кариерен коучинг“. Компанията отново си поставя за цел да подаде ръка на младите хора и да ги насочи и подкрепи в подготовката им за успешна професионална реализация.

Нестле България обяви, че от началото на 2014 г. до днес близо 160 млади хора са намерили място в компанията, което е половината от поетия й ангажимент в рамките на 2014-2016 г. Този резултат идва едва година след като компанията представи програмата Nestle needs YOUth в България и се ангажира с наемането на 330 младежи до 30 годишна възраст за периода. Като продължение на усилията на Нестле България за подпомагане на кариерното развитие на младите хора, специалисти в областта на коучинга заявиха своята готовност за провеждане и на специално посветени сесии с млади хора от цялата страна., Коучинг подходът е ключ към успеха и високата ефективност на съвременните организации, тъй като стимулира развитието по начин, който произлиза от техните нагласи и мечти. Компанията разполага със вътрешна мрежа от обучители, сред които професионалисти в областта на Човешките Ресурси и Бизнес групите на Нестле и вярва, че именно коучинг подходът би вдъхновил младите хора за реализиране на мечтаната от тях кариера.

„Дните на кариерния коучинг“ са четвърта стъпка от инициативата Nestle needs YOUth и следват успешно стартиралите CV клиники (кариерни консултации на младежи до 30 годишна възраст от цялата страна) и 4-те специални събития – CV Работилница, които се проведоха под формата на целодневни обучения и практически упражнения в София, Варна и Пловдив. След големия интерес, предизвикан от събитията за насърчаване на младежка заетост, Нестле България си постави за цел да даде възможност на все повече млади хора да се възползват от експертизата и опита на компанията, чрез въвеждането на иновативни и мотивиращи методи и подходи и за индивидуални консултации и беседи.

„Дните на кариерния коучинг“ в Нестле България ще дадат възможност на всеки, който има желание, да се срещне със специалистите на компанията, като единственото условие за участие е младежите да изпратят e-mail на nestleneedsyouth@bg.nestle.com, посочвайки трите си имена и своите контакти за обратна връзка. Служителите от отдел „Подбор“ в компанията ще се свържат с всеки един желаещ и ще уточнят удобен ден и час за индивидуална среща в някой от офисите на Нестле България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *