post

Агенция “Пътна инфраструктура” започва срещи със собствениците на имоти, предвидени за отчуждаване за изграждането на Северната скоростна тангента в София. Първата среща е на 6 януари от 16 ч. в сградата на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), съобщават от институцията. На 22 декември 2014 г. правителството упълномощи председателя на УС на АПИ да води преговори за сключване на съдебни споразумения със собствениците. Целта е максимално бързо разрешаване на казуса и започване на обекта в началото на новия строителен сезон.

Преговорите ще се водят със собствениците, които са обжалвали размера на определеното парично обезщетение или нямат влезли в сила съдебни актове. Срещу решението за отчуждаване на имоти са образувани около 360 административни дела (отнасящи се за 384 имота), които са насрочени за разглеждане в периода март-ноември 2015 година. Сключването на съдебни споразумения между страните по образуваните дела ще доведе до прекратяването им и започване на строително-монтажните работи по обекта, се казва в съобщението.

Общата дължина на Северната скоростна тангента е 16,5 км. Трасето преминава през землищата на Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци, Враждебна.

Отсечката е важна за София и страната, тъй като в нея се пресичат автомагистралите “Тракия”, “Хемус”, “Люлин” и пътят София – Калотина. С изграждането на тангентата ще се осигури връзка между няколко европейски коридори, през които се осъществява трафикът от и за Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия.

Изграждането на Северната скоростна тангента ще осигури удобна връзка между крайните северозападни и югоизточните квартали на София. Очаква се с новото 6-лентово трасе да се подобри достъпът на най-отдалечените райони с центъра на столицата, да се улесни трафикът и да се съкрати времето за пътуване. С построяването на 16-километровия участък пътното движение ще се разпредели равномерно между новото трасе и Софийския околовръстен път.

За обекта е осигурено финансиране със средства от Европейския съюз. Сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 234 996 783,89 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 31.10.2015 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *