post

30 януари 2015 г. е срокът за подаване на заявление по образец за сключване на съдебни споразумения със собствениците на имоти, през които ще преминава Северната скоростна тангента на София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Досега са постъпили 15 заявления.

Със сключването на споразумения ще се ускори процеса за отчуждаване на имотите, влизащи в трасето на инфраструктурния обект. На 22 декември 2014 г. правителството упълномощи председателя на УС на АПИ да води преговори за сключване на споразумения със собствениците. Целта е максимално бързо разрешаване на казуса и стартиране на обекта в началото на новия строителен сезон. Предложената от държавата максимална цена за отчуждаването на имоти е 20,05 лв. за квадратен метър.

Агенцията преговоря със собствениците, които са обжалвали размера на определеното парично обезщетение или нямат влезли в сила съдебни актове. Срещу решението за отчуждаване на имоти са образувани около 360 административни дела (отнасящи се за 384 имота), които са насрочени за разглеждане в периода март – ноември 2015 г. Сключването на съдебни споразумения между страните по образуваните дела ще доведе до прекратяването им и започване на строително-монтажните работи.

Общата дължина на Северната скоросна тангента е 16,5 км. Трасето преминава през землищата на Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци, Враждебна. Отсечката е важна за София и страната, тъй като в нея се пресичат автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“ и пътят София – Калотина. С изграждането на тангентата ще се осигури връзка между няколко европейски коридора – №IV, VIII и X. През тях се осъществява трафикът от и за Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия.

Изграждането на Северната скоростна тангента ще осигури удобна връзка между крайните северозападни и югоизточните квартали на София. Очаква се с новото 6-лентово трасе да се подобри достъпът на най-отдалечените райони до центъра на столицата, да се улесни трафикът и да се съкрати времето за пътуване. С построяването на 16-километровия участък пътното движение ще се разпредели равномерно между новото трасе и Софийския околовръстен път.

За обекта е осигурено финансиране със средства от Европейския съюз. Сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 234 996 783,89 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 31.10.2015 г.

На интернет страницата на агенцията е публикувано заявлението, което трябва да бъде попълнено и представено от собствениците – http://www.api.bg/index.php/bg/severna-tangenta-dokumenti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *