post

Предприятията в България ще бъдат енергийно обследвани минимум веднъж на всеки четири години. Това предвижда законопроект за енергийната ефективност, който беше приет по време на заседание на кабинета.

По време на подобно обследване ще бъдат издавани сертификати на предприятията, като те могат да бъдат различни за отделните части на техните сгради в случай, че те имат различно предназначение.

В проектозакона се предвижда още срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване, да се увеличи от 3 на 5 години.

Въпросният проект за закон за енергийната ефективност има за цел да въведе изискванията от европейска директива в тази сфера в националната правна рамка.

„Със законопроекта се регламентира начинът за определяне на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия”, информират от пресцентъра на Министерски съвет (МС).

 

В проекта е заложено изискване за ежегодно предприемане на мерки за подобряване на енергийните характеристики във всички отоплявани и охлаждани сгради, които са държавна собственост.

 

„За въвеждането на разпоредби от Директива 2012/27/ЕС със законопроекта се предлагат също изменения и допълнения в Закона за енергетиката. Те са насочени към гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на потребителите на енергийни услуги”, съобщават още от МС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *