post

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ започва продажбата на земеделска земя на разсрочено плащане. От създаването си досега компанията се утвърди като най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация, като в момента тя е 210 милиона лв. Дейността на дружеството е фокусирана само върху покупка, отдаване под наем/аренда и продажба на земя и предлага индиректна инвестиционна схема за акционерите си в добре диверсифициран портфейл от земеделски земи в над 1000 землища в страната.

Към днешна дата „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 220 000 дка, която го превръща в най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. В рамките на активното поземлено банкиране през годините компанията има общо купени 450 000 дка земеделска земя и 225 000 дка продадена. От създаването си досега дружеството има договори за наем и аренда с над 750 земеделски производители в 20 области на страната. Годишният ръст на средната рента на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ  варира от 12 до 21%, а събираемостта на рентата е близо 100%.

“За тези години успяхме да изградим представителства в 20 области в страната и станахме предпочитан партньор на земеделците при наемане на земя. От тази година вече ще можем да им предложим и да закупят от нас земя на разсрочено плащане, което е нова и уникална възможност за нашия пазар”, съобщи изпълнителният директор на “Адванс Терафонд” АДСИЦ г-н Радослав Манолов.

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ се нарежда в топ 10 на най-активно търгуваните дружества на Българска Фондова Борса, в топ 2 по размер на изплатен дивидент за 2013, 2012 и 2011 и  в топ 10 за 2010 и 2009 г. To е единственото дружество, което осигурява прозрачност за цените на пазара на земеделска земя чрез месечни бюлетини и тримесечни финансови отчети. Дружеството разпределя и над 99% от нетната си печалба всяка година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *