post

През 2015 г. откриването на леки производства в България ще продължи, успоредно с това страната ни придобива все по-голяма популярност като дестинация за изнасяне на производствени дейности. Алтернативни решения като преструктуриране на търговски площи и проекти, строени по поръчка, ще продължат да доминират на пазара като най-гъвкав метод за посрещане на новото търсене. Това са част от прогнозите, които правят експертите от Colliers International за пазара на логистични площи в България.

През миналата година пазарът предложи едва 3% ръст в предлагането на модерни индустриални площи в София, като растежът се дължи предимно на значителен брой малки проекти и на новопостроения склад от 6,000 кв.м. в логистичен парк East Ring.

Първият етап от изграждането на индустриалната зона край Божурище приключи. Пионер в зоната е Behr Hella Thermocontrol, който започна работа на площ от 7,500 кв.м. Сред новите проекти са фабриката за кабелно оборудване на Nexans Autoelectric в Плевен, както и първия етап от логистичната база на Gebruder Weiss в с. Мусачево (8,500 кв.м.). Големи български производители в козметичната индустрия отвориха нови модерни логистични центрове в Шумен – Лавена (8,500 кв.м.) и Фикосота (8,500 кв.м.).

Повечето участници на пазара на индустриални и логистични площи остават фокусирани върху строителство за собствени нужди или по поръчка. Това за поредна година е обусловено от недостига на готови площи за наемане, отбеляват експертите.

Според анализът търсенето продължава да бъде движено от компании от леката промишленост и от логистични оператори. Това са основно производители на компоненти за автомобилната, леката индустрия и електрониката. От Colliers отбелязват, че 56% от откритите чуждестранни производства в България за последните две години са свързани с автомобилната промишленост и по-точно – с компоненти за нея. Като индустриални „хъбове“ се очертаха зоните на Пловдив и Елин Пелин заради добрите транспортни връзки и наличието на квалифицирана работна ръка.

Елин Пелин се превърна в предпочитано място за изграждане на индустриални и логистични паркове. През изминалата година заради дефицита на качествени и модерни индустриални площи производители, логистични оператори и търговци все по-често обръщаха поглед към празни площи от типа „big box” на комуникативни места в периферията на градовете. Такива площи отговарят на търсенето за по-големи търговски операции, складиране и леки производства. Пример е бившият магазин Roda, където полски търговец нае част от помещението.

Друг недостиг, който пазарът отчита, е този на стари производствени/ складови площи, които биха могли да се преустроят за нуждите на текущ бизнес. Такива имоти се търсят приоритетно от навлизащите чужди компании. Състоянието на тези бази и фабрики в България обаче предполага обновяване на имота на цената на ново строителство, или въобще не позволява такова.

Тенденция в Западна Европа, която все повече набира сила, е „onshoring” или връщането на производствата в периферията на Европа, в частност – Югоизточна Европа. Търсят се оптимални сценарии, за да се изнесат отново, но този път – в близост до компанията-майка. Когато изнасянето на бизнес касае трудоемки производства, подобни инвестиции все по-често започват да се насочват към Югоизточна Европа в търсене на оптимални разходи за трудово възнаграждение и транспорт. България е в полезрението на тези инвеститори, но се състезава с останалите държави от региона – балканските страни, Унгария, Чехия, Словакия и други. Те привличат значителна част от инвеститорите заради по-добрата материална база, по-бързото административно обслужване и не на последно място – по-доброто маркетиране. Основни конкуренти на България в това направление са и съседните Македония и Сърбия, които предлагат различни стимули и данъчни облекчения за всяко новооткрито работно място. Освен членство в ЕС, България се ползва с преимущества като валутен борд, ниски данъци и трудови възнаграждения, които конкурират тези в региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *