post

Ще завършим изграждането на обходния път на град Габрово в срок и съгласно заложените параметри. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на инспекция на строителството на обхода.

На проверката присъстваха и заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Вицепремиерът и двамата министри се ангажираха да окажат пълно съдействие за издаването на разрешенията за строеж, с което да се ускори завършването на проекта.

Изграждането на тунел под Шипка (Фаза 2 от проекта) ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. „Вярвам, че след провеждането на тръжните процедури за другите пътни проекти ще реализираме икономия на средства, които ще насочим към изграждането на тунела”, уточни Московски. Трансевропейски транспортен коридор №9, е от изключителна важност за България и наш приоритет е да развиваме транспортната инфраструктура по това направление, част от което са обходният път и тунелът под Шипка”, допълни министърът.

Министър Павлова посочи, че предстои да се изградят най-сложните съоръжения от обекта, които са изцяло ново строителства – 4 моста, тунел с дължина 540 м, както и два пътни възела. През следващите месеци  другото основно предизвикателство е отчуждаването на необходимите имоти, тъй като през миналата година не е предприето нищо, каза още вицепремиерът. Предстои уведомяването на около 600 собственици и изплащане на обезщетенията.

Проектът „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Той включва строителството на участък от 23,25 км, етапна връзка на обхода със съществуващия път І-5 (3,1 км) и изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка.

Изпълнението на първият участък – рехабилитацията на 7,6 км от съществуващия път, завърши в края на 2013 г. Участъкът започва от кръстовището след село Донино, от което обходният път се отделя от път І-5 Велико Търново – Габрово и завършва преди пътен възел „Поповци” на път II-44 Севлиево – Габрово. На обекта са извършен ремонт на пътната конструкция, ремонтирани са моста над река Янтра и надлеза с общинския път за село Велковци. Подобрено е отводняването на пътната настилка. По цялото трасе е положен нов асфалтобетон, поставена е нова хоризонтална маркировка, монтирани са нови пътни знаци.

Съществено са завършили строително-монтажните работи и по втория участък с дължина 3,2 км. Извършена е рехабилитация и реконструкция на съществуващия път. Трасето минава западно от кв. „Войново” и завършва при с. Чехлевци. Третият, четвъртият и петият етап са изцяло ново строителство. Третият участък /5 км/ е от пътното кръстовище с път III-4404, с. Чехлевци до п. в. „Дядо Дянко” в Габрово. Четвъртата отсечка /4,1 км/ е от п. в. „Дядо Дянко” до кв. „Радецки”. Предвижда се и изграждането на етапна връзка на обходния път на Габрово с Шипченския проход /3,1 км/. В петия етап е строителството на участък от 10,5 км – пътна част с 6 виадукта и 5 тунела, включително и  тунела под Шипка с дължина около 3,2 км. Той е предвиден за периода до 2020 г.

Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *