post

По-ниски сметки за отопление с от 30 до 50 на сто, повишаване на цената на имотите с около 10 процента и по-красиви сгради са сред основните предимства за жилищата от прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните сгради. Това коментира арх. Влади Калинов, който е директор на дирекция “Общински строителен контрол” към Столичната община.

“Хората трябва да разберат, че енергийното обновяване е напълно безплатно във всичките му етапи и ще има единствено положителен ефект”, обяснява той. По думите му интересът към програмата е много голям и към момента най-много документи за участие са били подадени от кварталите “Дружба”, “Люлин”, “Младост”, “Красно село”, “Красна поляна”.

“Програмата ще продължи около две години, като след това проектът продължава още две-три години до изтичане на гаранционните срокове, в които фирмите ще бъдат задължени да възстановят дефектите”, казва Калинов, цитиран от БТА.

Процедурата за кандидатстване минава през създаването на сдружение на собствениците, което трябва да бъде регистрирано по Закона за етажната собственост. Регистрацията се прави в общинската администрация, а в София – във всяка една районна администрация.

По думите на Влади Калинов след като сградата вече е одобрена и отговаря на критериите за допустимост за финансиране, започва обследване. Собствениците на етажната собственост сключват договор с общинската администрация, затова че тя ще ги представлява в целия процес на проучване, проектиране и строителство. Главният архитект на София ще одобрява проектите.

Отпуснатите пари по програмата ще минават през общините. Кметовете ще трябва да сключат договор със сдружението на собствениците, с областния управител и с Българската банка за развитие. След това се прави обществена поръчка, като за изпълнител ще се избере фирмата с най-ниска оферта.

“За да може обаче да гарантираме качество сме предвидили процедура за оценка на подадените заявления и процедура за минимално съдържание и обем на проектните работи. Районните кметове ще правят обществените поръчки за сградите поотделно”, разяснява Калинов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *