post

„Трейс Груп Холд” АД чрез дъщерното си дружество „Трейс ПЗП Ниш” АД придоби сръбското пътно-строително предприятие ПЗП-Враня, съобщиха от компанията.

Новото наименование на дружеството е Trace PZP Vranje DOO Vranje (Трейс ПЗП Враня ООД Враня). Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 378 010 000 RSD, от които парична вноска в размер на 10 000  сръбски динара и непарична вноска в размер на 378 000 000 RSD. Собственик на капитала на „Трейс ПЗП Враня” ООД Враня е „Трейс ПЗП Ниш” АД Ниш.

Активите на новопридобитото дружество включват три асфалтови бази, два бетонови центъра, над 100 броя пътно-строителни машини и транспортна техника,  технически и производствени бази, офиси. Дружеството притежава технически бази във Враня и Лесковац и производствени бази на територията на всички прилежащи общини. Административните офиси на дружеството са разположени във Враня и Лесковац.

„Трейс ПЗП Враня” ООД е водеща фирма в строителния бранш в Сърбия, която в близкото минало е изградила участъци от големи паневропейски коридори, минаващи през Сърбия. В момента дружеството поддържа над 1300 км пътна мрежа и оперира на територията на 13 общини. В „Трейс ПЗП – Враня” ООД работят 250 души персонал.

В края на м. септември 2014 г. „Трейс Груп Холд” АД придоби пътно-строително предприятие – „Трейс ПЗП Ниш” АД. Очаква се двете сръбски дружества да се превърнат във важен стратегически актив в средносрочен и дългосрочен план. Понастоящем на територията, на която работят, се изгражда една от основните европейски магистрали  Е75 (направлението Ниш – границата с Македония) и Е80 (направлението Ниш – границата с Р. България), се казва в съобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *