post

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД ще експлоатира редовна блок-влак линия между България и Германия. Това е пилотен за България проект, базиран на принципа на интермодалния транспорт, свързващ железопътен и сухопътен транспорт. Блок-влакът е с капацитет 68 товарни ремаркета (трейлери) и ще прави по един двупосочен курс на седмица. Очаква се до края на годината по линията да бъдат обработени около 3000 трейлера, съобщават от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проектът е поредната стъпка на пристанище Русе за развитие на интермодалните превози, както и за въвеждане на нови методи за комбиниран превоз на товари по суша и река.

От месец юли миналата година действа регулярна контейнерна линия по направлението Русе – Куртичи (Румъния). Контейнерите се превозват комбинирано с воден и железопътен транспорт. За периода юли – декември 2014 г., отчетените товари по това направление са близо 4 хил. тона.

За миналата година „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД отчита печалба в размер на 1,2 млн. лв. и 670 хил. тона обработени товари. Ръстът на печалбата е двоен спрямо 2013 година. Предвидените инвестиции за 2015 г. на дружеството за закупуване на нови машини и съоръжения и рехабилитация на пристанищна инфраструктура са в размер на 1 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *