post

Една единствена офис сграда от високия клас отвори врати през миналата годината – „Инфинити Тауър” на бул. “България”. Кулата е висока 19 етажа и има отдаваема площ 21 хил. кв. м. Сградата е отдадена на около 80%. Със завършването й общият обем офис площи в страната се увеличи с 1.31%, се казва в анализ на компанията Sollers.

Завършването на бъдещата най-висока сграда в страната, първокласната офис сграда на бул. “Цариградско шосе” –  „Капитал Форт” с РЗП 80 000 кв.м се отлага за догодина. Обемът на замразените офис площи в страната остава голям и през 2014 г. Към края на октомври 2014 г. процентът на свободните офис-площи се понижи до ниво от 16.99% за територията на София, което е спад от 2.59 процентни пункта, в сравнение с края на 2013 г. Тъй като данните за издадени разрешителни за строеж и започнато ново строителство сочат ниска степен на реализиране на много мащабни проекти през 2015 г., се очаква и през следващата година да има недостиг на първокласни офиси с наличие на добра локация, енергийна ефективност, паркоместа, удобен обществен транспорт и т.н.

В периферните райони на София е позициониран най-голям дял офис площи – 49.28%, следван от широкия център – 47.19%. В топ центъра на София са ситуирани едва 3.53% от всички офис сгради в столицата. Поради наличието на най-много бизнес сгради в периферните райони и широкия център на София – над 95%, там има и най-много свободни площи, съответно 19.21% и 15.13%. През 2014 г. търсенето на офис площи и реализирането на сделки в сегмента беше повишено спрямо предходната година. Това допринесе за намаляване на процента на незаетост, като някои от първокласните проекти достигнаха почти пълна заетост, коментират експерти, цитирани от profit.bg.

Фокусът на търсещите компании беше именно върху офис сгради клас А. Интерес от страна на наемателите се проявяваше към сградите, предлагащи енергийна ефективност. Под внимание се вземат справедливата цена, достъпност до офис сградата, наличие на паркинг, добра локация, представителност, наличие на допълнителни придобивки (ритейл зона, фитнес и др.) и т.н. През годината запитванията за офис площи бяха разнообразни. Търсене имаше, както за средни по площ офис площи – между 150 кв. м и 300 кв. м, така и за по-големи – над 500 кв. м, като не липсваше търсене и за още по-големи офиси с площ над 1 000 кв. м, които са предпочитани предимно от IT компаниите и фирми, които разширяват дейността си. Тенденцията на релокация на фирми от централните части на София към периферията продължава да е актуална и през 2014 г.

Топ центърът вече не е сред предпочитаните локации заради високите такси, ограничените часове при паркиране и въобще затрудненото паркиране от една страна и, от друга – липсата на големи офис площи и сливането на бизнеса с бита заради сградите със смесено предназначение, които преобладават в центъра на града. Бизнес сградите в периферните райони на столицата привличат с по-ниски наемни нива, добри специфики, по-лесен и бърз достъп, както за служители, така и за клиенти, докато офис сградите в централните части са предпочитани от фирми, които имат ежедневна работа с институции. Най-атрактивните локации за наемане на офис площи в София са бул. “Цариградско шосе”, бул. “България”, бул. “Тодор Александров” и бул. “Черни връх”.

През 2015 г., със завършването на първи и втори метродиаметри, се очаква да се увеличи интересът към района на летище София, Бизнес парк София, Камбаните и бул. “Черни връх”, където са ситуирани голяма част от офис сградите в столицата. И през последната година наемането на офиси бе за предпочитане от търсещите за сметка на закупуването на такива. Покупка на офис площи се наблюдава предимно от малки компании, които търсят малки площи. Най-често се заплаща чрез кредит или в брой плюс кредит. За вземане на решение за покупка са необходими от три до шест месеца. Повишеното търсене на качествени офиси в София през последната година и ниското предлагане неминуемо се отразиха на наемните цени на бизнес имотите. През 2014 г. наемните нива на първокласните офис площи в столицата варират от 8 до 14 евро/кв. м, докато предходната година бяха в рамките от 8 до 12 евро/кв. м. В морската ни столица наемните цени на офиси клас А остават непроменени – от 6 до 8 евро/кв. м. Наемите на офис сградите клас В в по-големите градове остават стабилни с едва забележими колебания надолу.

Статистиката на Sollers отчита понижение от 0.56% на годишна база за страната. В София наемите на второкласни офис площи продължават да се движат в рамките от 6 до 8 евро/кв. м, като централните райони продължават да държат най-високите наемни цени. Във Варна и Бургас най-скъпите офиси под наем клас В също се намират в топ центъра на градове. Продажните цени на офис площите клас В в страната остават стабилни през 2014 г. За София те са в порядъка от 650 до 1100 евро/кв. м, за Варна – от 600 до 1050 евро/кв. м, а за Бургас – от 550 до 800 евро/кв. м. По данни на Sollers средната доходност на офис площите клас А и В за страната към края на 2014 г. е 6.40%. Най-високата доходност при офис площите към края на годината е отчетена в София – 6.76%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *