post

Трейс Груп Холд АД, като водещ партньор (с 80%) в обединение „Трейс Витоша“, е подписало договор със Столична община за архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона на булевард „Витоша“ в отсечката от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“, съобщиха отдружеството чрез БФБ.

Настоящия обект е третият последен етап от ремонта на бул. „Витоша“ с обща площ 7 150 кв.м. Първите две части – от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Солунска“ бяха завършени от Трейс София ЕАД съответно през 2102 и 2013 г.

Стойността на договора е 1,5 млн. лв., а срокът за изпълнение е 2 месеца.

Другият партньор в обединението е Трейс София ЕАД (с 20%) – дъщерно на Трейс Груп.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *